Kodi i Lëndës : EDU 513
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2016-2017 / Vjeshtë EDU 513-1 Vlerësim në Arsim Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë EDU 513-1 Vlerësim në Arsim Elida Tabaku, Prof. Asoc. Dr.