Kodi i Lëndës : PRD 319
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2012-2013 / Pranverë PRD 319-1 Familja dhe te Drejtat e Femijeve Matilda Likaj, PhD