Kodi i Lëndës : EDU 213
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë EDU 213-1 Menaxhimi i Klasës Jonida Tirana, PhD
2019-2020 / Vjeshtë EDU 213-1 Menaxhimi i Klasës Jonida Tirana, PhD
2018-2019 / Vjeshtë EDU 213-1 Menaxhimi i Klasës Irena Shehu, PhD
2017-2018 / Vjeshtë EDU 213-1 Menaxhimi i Klasës Matilda Likaj, PhD
2016-2017 / Vjeshtë EDU 213-1 Menaxhimi i Klasës Matilda Likaj, PhD
2015-2016 / Semestri i Verës EDU 213-1 Menaxhimi i Klasës Lokman Coskun, PhD
2015-2016 / Vjeshtë EDU 213-1 Menaxhimi i Klasës Matilda Likaj, PhD
2014-2015 / Vjeshtë EDU 213-1 Menaxhimi i Klasës Kseanela Sotirofski, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë EDU 213-1 Menaxhimi i Klasës Kseanela Sotirofski, Prof. Asoc. Dr.