Kodi i Lëndës : PSD 201
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë PSD 201-1 Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale Eduina Maksuti, Msc
2019-2020 / Vjeshtë PSD 201-1 Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale Eduina Maksuti, Msc
2018-2019 / Vjeshtë PSD 201-1 Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale Eduina Maksuti, Msc
2017-2018 / Vjeshtë PSD 201-1 Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale Ilda Poshi, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PSD 201-1 Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale Erilda Ajaz, Msc
2015-2016 / Vjeshtë PSD 201-1 Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale Matilda Likaj, PhD
2014-2015 / Vjeshtë PSD 201-1 Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale Matilda Likaj, PhD
2013-2014 / Vjeshtë PSD 201-1 Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale Paul Boswell, PhD
2012-2013 / Pranverë PSD 201-1 Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.