Kodi i Lëndës : PRD 213
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë PRD 213-1 Edukimi i Nxënësve me Nevoja të Veçanta I Ornela Tabaku, Msc
2019-2020 / Vjeshtë PRD 213-1 Edukimi i Nxënësve me Nevoja të Veçanta I Ornela Tabaku, Msc
2018-2019 / Vjeshtë PRD 213-1 Edukimi i Nxënësve me Nevoja të Veçanta I Ornela Tabaku, Msc
2017-2018 / Vjeshtë PRD 213-1 Edukimi i Nxënësve me Nevoja të Veçanta I Ornela Tabaku, Msc
2016-2017 / Vjeshtë PRD 213-1 Edukimi i Nxënësve me Nevoja të Veçanta I Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Semestri i Verës PRD 213-1 Edukimi i Nxënësve me Nevoja të Veçanta I Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Vjeshtë PRD 213-1 Edukimi i Nxënësve me Nevoja të Veçanta I Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë PRD 213-1 Edukimi i Nxënësve me Nevoja të Veçanta I Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë PRD 213-1 Edukimi i Nxënësve me Nevoja të Veçanta I Merita Poni, PhD
2012-2013 / Pranverë PRD 213-1 Edukimi i Nxënësve me Nevoja të Veçanta I Ana Uka, PhD