Kodi i Lëndës : PSD 209
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë PSD 209-1 Vëzhgim në Shkollë Eduina Maksuti, Msc
2018-2019 / Vjeshtë PSD 209-1 Vëzhgim në Shkollë Ana Uka, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PSD 209-1 Vëzhgim në Shkollë Arti Omeri, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PSD 209-1 Vëzhgim në Shkollë Ana Uka, PhD
2015-2016 / Vjeshtë PSD 209-1 Vëzhgim në Shkollë Ana Uka, PhD
2014-2015 / Vjeshtë PSD 209-1 Vëzhgim në Shkollë Lokman Coskun, PhD
2013-2014 / Vjeshtë PSD 209-1 Vëzhgim në Shkollë Lokman Coskun, PhD
2012-2013 / Pranverë PSD 209-1 Vëzhgim në Shkollë Murat Balkis, PhD