Kodi i Lëndës : PSD 204
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë PSD 204-1 Psikologjia Sociale Uran Kalej, Msc
2018-2019 / Pranverë PSD 204-1 Psikologjia Sociale Uran Kalej, Msc
2017-2018 / Pranverë PSD 204-1 Psikologjia Sociale Uran Kalej, Msc
2016-2017 / Pranverë PSD 204-1 Psikologjia Sociale Matilda Likaj, PhD
2015-2016 / Pranverë PSD 204-1 Psikologjia Sociale Matilda Likaj, PhD
2015-2016 / Pranverë PSD 204-2 Psikologjia Sociale Matilda Likaj, PhD
2014-2015 / Pranverë PSD 204-1 Psikologjia Sociale Matilda Likaj, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës PSD 204-1 Psikologjia Sociale Matilda Likaj, PhD
2013-2014 / Pranverë PSD 204-1 Psikologjia Sociale Skënder Brucaj, PhD