Kodi i Lëndës : PRD 222
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2015-2016 / Pranverë PRD 222-1 Teoritë e Zhvillimit të Fëmijëve Ana Uka, PhD
2013-2014 / Pranverë PRD 222-1 Teoritë e Zhvillimit të Fëmijëve Matilda Likaj, PhD
2012-2013 / Pranverë PRD 222-1 Teoritë e Zhvillimit të Fëmijëve Ana Uka, PhD