Kodi i Lëndës : PSD 301
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë PSD 301-1 Filozofia dhe Teoria e Edukimit Uran Kalej, Msc
2020-2021 / Vjeshtë PSD 301-1 Filozofia dhe Teoria e Edukimit Uran Kalej, Msc
2019-2020 / Vjeshtë PSD 301-1 Filozofia dhe Teoria e Edukimit Uran Kalej, Msc
2018-2019 / Vjeshtë PSD 301-1 Filozofia dhe Teoria e Edukimit Sofokli Garo, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PSD 301-1 Filozofia dhe Teoria e Edukimit Lokman Coskun, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PSD 301-1 Filozofia dhe Teoria e Edukimit Lokman Coskun, PhD
2015-2016 / Vjeshtë PSD 301-1 Filozofia dhe Teoria e Edukimit Lokman Coskun, PhD
2014-2015 / Vjeshtë PSD 301-1 Filozofia dhe Teoria e Edukimit Lokman Coskun, PhD
2013-2014 / Vjeshtë PSD 301-1 Filozofia dhe Teoria e Edukimit Lokman Coskun, PhD
2012-2013 / Pranverë PSD 301-1 Filozofia dhe Teoria e Edukimit Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.