Kodi i Lëndës : PSD 315
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë PSD 315-1 Psikologjia Morale Ana Uka, PhD
2020-2021 / Vjeshtë PSD 315-1 Psikologjia Morale Ana Uka, PhD
2019-2020 / Vjeshtë PSD 315-1 Psikologjia Morale Ana Uka, PhD
2018-2019 / Vjeshtë PSD 315-1 Psikologjia Morale Lokman Coskun, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PSD 315-1 Psikologjia Morale Lokman Coskun, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PSD 315-1 Psikologjia Morale Lokman Coskun, PhD
2015-2016 / Vjeshtë PSD 315-1 Psikologjia Morale Lokman Coskun, PhD
2014-2015 / Vjeshtë PSD 315-1 Psikologjia Morale Mehmet Aslan, PhD