Kodi i Lëndës : PSD 314
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë PSD 314-1 Dinamikat e Grupit dhe Këshillimi Erilda Ajaz, Msc
2019-2020 / Pranverë PSD 314-1 Dinamikat e Grupit dhe Këshillimi Erilda Ajaz, Msc
2018-2019 / Pranverë PSD 314-1 Dinamikat e Grupit dhe Këshillimi Erilda Ajaz, Msc
2017-2018 / Pranverë PSD 314-1 Dinamikat e Grupit dhe Këshillimi Erilda Ajaz, Msc
2016-2017 / Pranverë PSD 314-1 Dinamikat e Grupit dhe Këshillimi Erilda Ajaz, Msc
2015-2016 / Pranverë PSD 314-1 Dinamikat e Grupit dhe Këshillimi Esmeralda Dani, PhD
2014-2015 / Pranverë PSD 314-1 Dinamikat e Grupit dhe Këshillimi Esmeralda Dani, PhD