Kodi i Lëndës : PSD 316
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë PSD 316-1 Komunikimi në Familje Eduina Maksuti, Msc
2019-2020 / Pranverë PSD 316-1 Komunikimi në Familje Eduina Maksuti, Msc
2018-2019 / Pranverë PSD 316-1 Komunikimi në Familje Eduina Maksuti, Msc
2017-2018 / Pranverë PSD 316-1 Komunikimi në Familje Eduina Maksuti, Msc
2016-2017 / Pranverë PSD 316-1 Komunikimi në Familje Matilda Likaj, PhD
2015-2016 / Pranverë PSD 316-1 Komunikimi në Familje Matilda Likaj, PhD
2015-2016 / Pranverë PSD 316-2 Komunikimi në Familje Matilda Likaj, PhD
2014-2015 / Pranverë PSD 316-1 Komunikimi në Familje Matilda Likaj, PhD
2012-2013 / Pranverë PSD 316-1 Komunikimi në Familje Matilda Likaj, PhD