Kodi i Lëndës : PRD 223
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë PRD 223-1 Planifikimi dhe Vlerësimi I (Arsim Parashkollor) Arti Omeri, PhD
2019-2020 / Vjeshtë PRD 223-1 Planifikimi dhe Vlerësimi I (Arsim Parashkollor) Arti Omeri, PhD
2018-2019 / Vjeshtë PRD 223-1 Planifikimi dhe Vlerësimi I (Arsim Parashkollor) Arti Omeri, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PRD 223-1 Planifikimi dhe Vlerësimi I (Arsim Parashkollor) Arti Omeri, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PRD 223-1 Planifikimi dhe Vlerësimi I (Arsim Parashkollor) Nihat Aksu, PhD
2015-2016 / Vjeshtë PRD 223-1 Planifikimi dhe Vlerësimi I (Arsim Parashkollor) Majlinda Lika, PhD
2014-2015 / Vjeshtë PRD 223-1 Planifikimi dhe Vlerësimi I (Arsim Parashkollor) Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë PRD 223-1 Planifikimi dhe Vlerësimi I (Arsim Parashkollor) Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.