Kodi i Lëndës : PRD 111
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë PRD 111-1 Arti, Muzika dhe Loja I (Arsim Parashkollor) Arti Omeri, PhD
2018-2019 / Vjeshtë PRD 111-1 Arti, Muzika dhe Loja I (Arsim Parashkollor) Arti Omeri, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PRD 111-1 Arti, Muzika dhe Loja I (Arsim Parashkollor) Arti Omeri, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PRD 111-1 Arti, Muzika dhe Loja I (Arsim Parashkollor) Marlise Gabriela Sanchez Torres, MA
2015-2016 / Vjeshtë PRD 111-1 Arti, Muzika dhe Loja I (Arsim Parashkollor) Marlise Gabriela Sanchez Torres, MA
2014-2015 / Vjeshtë PRD 111-1 Arti, Muzika dhe Loja I (Arsim Parashkollor) Marlise Gabriela Sanchez Torres, MA
2013-2014 / Vjeshtë PRD 111-1 Arti, Muzika dhe Loja I (Arsim Parashkollor) Marlise Gabriela Sanchez Torres, MA