Kodi i Lëndës : PRD 215
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë PRD 215-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit I (Profili Arsim Parashkollor) Uran Kalej, Msc
2018-2019 / Vjeshtë PRD 215-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit I (Profili Arsim Parashkollor) Uran Kalej, Msc
2017-2018 / Vjeshtë PRD 215-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit I (Profili Arsim Parashkollor) Enkeleda Jata, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PRD 215-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit I (Profili Arsim Parashkollor) Elona Vrenezi, PhD Candidate
2015-2016 / Vjeshtë PRD 215-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit I (Profili Arsim Parashkollor) Majlinda Lika, PhD
2014-2015 / Vjeshtë PRD 215-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit I (Profili Arsim Parashkollor) Majlinda Lika, PhD
2013-2014 / Vjeshtë PRD 215-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit I (Profili Arsim Parashkollor) Simon Rowe, MA