Kodi i Lëndës : PRD 217
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë PRD 217-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit I (Arsim Fillor) Uran Kalej, Msc
2018-2019 / Vjeshtë PRD 217-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit I (Arsim Fillor) Uran Kalej, Msc
2017-2018 / Vjeshtë PRD 217-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit I (Arsim Fillor) Enkeleda Jata, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PRD 217-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit I (Arsim Fillor) Ana Cuka, Msc
2015-2016 / Vjeshtë PRD 217-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit I (Arsim Fillor) Belfjore Qose, PhD
2014-2015 / Vjeshtë PRD 217-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit I (Arsim Fillor) Belfjore Qose, PhD
2013-2014 / Vjeshtë PRD 217-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit I (Arsim Fillor) Drita Isufaj, PhD Candidate