Kodi i Lëndës : PRD 220
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë PRD 220-1 Drejtshkrim dhe Shkrim Shkollor Irena Shehu, PhD
2019-2020 / Pranverë PRD 220-1 Drejtshkrim dhe Shkrim Shkollor Uejda Kadrija, Msc
2018-2019 / Pranverë PRD 220-1 Drejtshkrim dhe Shkrim Shkollor Irena Shehu, PhD
2017-2018 / Pranverë PRD 220-1 Drejtshkrim dhe Shkrim Shkollor Lokman Coskun, PhD
2016-2017 / Pranverë PRD 220-1 Drejtshkrim dhe Shkrim Shkollor Mehmet Aslan, PhD
2015-2016 / Pranverë PRD 220-1 Drejtshkrim dhe Shkrim Shkollor Elona Vrenezi, PhD Candidate
2014-2015 / Pranverë PRD 220-1 Drejtshkrim dhe Shkrim Shkollor Brikena Smajli, PhD
2013-2014 / Pranverë PRD 220-1 Drejtshkrim dhe Shkrim Shkollor Belfjore Qose, PhD