Kodi i Lëndës : PRD 224
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë PRD 224-1 Planifikimi dhe Vlerësimi II (Arsim Fillor) Arti Omeri, PhD
2018-2019 / Pranverë PRD 224-1 Planifikimi dhe Vlerësimi II (Arsim Fillor) Arti Omeri, PhD
2017-2018 / Pranverë PRD 224-1 Planifikimi dhe Vlerësimi II (Arsim Fillor) Arti Omeri, PhD
2016-2017 / Pranverë PRD 224-1 Planifikimi dhe Vlerësimi II (Arsim Fillor) Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Pranverë PRD 224-1 Planifikimi dhe Vlerësimi II (Arsim Fillor) Majlinda Lika, PhD
2014-2015 / Pranverë PRD 224-1 Planifikimi dhe Vlerësimi II (Arsim Fillor) Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Pranverë PRD 224-1 Planifikimi dhe Vlerësimi II (Arsim Fillor) Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.