Kodi i Lëndës : PRD 226
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2012-2013 / Pranverë PRD 226-1 Drama dhe Aplikimi i Animacioneve Matilda Likaj, PhD