Kodi i Lëndës : PRD 311
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë PRD 311-1 Mësimdhenia e Matematikës Sofokli Garo, PhD
2019-2020 / Vjeshtë PRD 311-1 Mësimdhenia e Matematikës Sofokli Garo, PhD
2018-2019 / Vjeshtë PRD 311-1 Mësimdhenia e Matematikës Sofokli Garo, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PRD 311-1 Mësimdhenia e Matematikës Migena Luga, Msc
2016-2017 / Vjeshtë PRD 311-1 Mësimdhenia e Matematikës Klevis Topi, Msc
2015-2016 / Vjeshtë PRD 311-1 Mësimdhenia e Matematikës Arjan Berdellima, MA
2014-2015 / Vjeshtë PRD 311-1 Mësimdhenia e Matematikës Abdurrahman Celebi, Msc
2012-2013 / Pranverë PRD 311-1 Mësimdhenia e Matematikës Murat Balkis, PhD