Kodi i Lëndës : PRD 313
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë PRD 313-1 Mësimdhënia e Shkencave dhe Edukates Shoqerore Uran Kalej, Msc
2019-2020 / Vjeshtë PRD 313-1 Mësimdhënia e Shkencave dhe Edukates Shoqerore Uran Kalej, Msc
2018-2019 / Vjeshtë PRD 313-1 Mësimdhënia e Shkencave dhe Edukates Shoqerore Uran Kalej, Msc
2017-2018 / Vjeshtë PRD 313-1 Mësimdhënia e Shkencave dhe Edukates Shoqerore Mehmet Aslan, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PRD 313-1 Mësimdhënia e Shkencave dhe Edukates Shoqerore Mehmet Aslan, PhD
2015-2016 / Vjeshtë PRD 313-1 Mësimdhënia e Shkencave dhe Edukates Shoqerore Mehmet Aslan, PhD
2014-2015 / Vjeshtë PRD 313-1 Mësimdhënia e Shkencave dhe Edukates Shoqerore Ilirjana Kaceli, PhD
2012-2013 / Pranverë PRD 313-1 Mësimdhënia e Shkencave dhe Edukates Shoqerore Matilda Likaj, PhD