Kodi i Lëndës : PRD 315
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë PRD 315-1 Mësimdhënia e Shkencave Natyrore Aida Doci, Msc
2019-2020 / Vjeshtë PRD 315-1 Mësimdhënia e Shkencave Natyrore Aida Doci, Msc
2018-2019 / Vjeshtë PRD 315-1 Mësimdhënia e Shkencave Natyrore Jonida Tirana, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PRD 315-1 Mësimdhënia e Shkencave Natyrore Nihat Aksu, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PRD 315-1 Mësimdhënia e Shkencave Natyrore Fejzullah Koksal, Msc
2015-2016 / Vjeshtë PRD 315-1 Mësimdhënia e Shkencave Natyrore Fejzullah Koksal, Msc
2014-2015 / Vjeshtë PRD 315-1 Mësimdhënia e Shkencave Natyrore Abdurrahman Celebi, Msc
2012-2013 / Pranverë PRD 315-1 Mësimdhënia e Shkencave Natyrore Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.