Kodi i Lëndës : PRD 314
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë PRD 314-1 Edukimi Fizik dhe Sportet ne Arsimin Parashkollor dhe Fillor Elvira Baze, PhD
2018-2019 / Pranverë PRD 314-1 Edukimi Fizik dhe Sportet ne Arsimin Parashkollor dhe Fillor Elvira Baze, PhD
2017-2018 / Pranverë PRD 314-1 Edukimi Fizik dhe Sportet ne Arsimin Parashkollor dhe Fillor Elvira Baze, PhD
2016-2017 / Pranverë PRD 314-1 Edukimi Fizik dhe Sportet ne Arsimin Parashkollor dhe Fillor Elvira Baze, PhD
2015-2016 / Pranverë PRD 314-1 Edukimi Fizik dhe Sportet ne Arsimin Parashkollor dhe Fillor Elvira Baze, PhD
2014-2015 / Pranverë PRD 314-1 Edukimi Fizik dhe Sportet ne Arsimin Parashkollor dhe Fillor Elvira Baze, PhD