Kodi i Lëndës : PRD 323
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2015-2016 / Pranverë PRD 323-1 Letërsi për Fëmijë Brikena Smajli, PhD
2012-2013 / Pranverë PRD 323-1 Letërsi për Fëmijë Matilda Likaj, PhD