Kodi i Lëndës : EDU 104
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë EDU 104-1 Hyrje ne Pedagogji Jonida Tirana, PhD
2018-2019 / Pranverë EDU 104-1 Hyrje ne Pedagogji Jonida Tirana, PhD
2017-2018 / Pranverë EDU 104-1 Hyrje ne Pedagogji Matilda Likaj, PhD
2016-2017 / Pranverë EDU 104-1 Hyrje ne Pedagogji Matilda Likaj, PhD
2015-2016 / Pranverë EDU 104-1 Hyrje ne Pedagogji Matilda Likaj, PhD
2014-2015 / Pranverë EDU 104-1 Hyrje ne Pedagogji Matilda Likaj, PhD
2013-2014 / Pranverë EDU 104-1 Hyrje ne Pedagogji Matilda Likaj, PhD
2013-2014 / Vjeshtë EDU 104-1 Hyrje ne Pedagogji Matilda Likaj, PhD
2012-2013 / Pranverë EDU 104-1 Hyrje ne Pedagogji Matilda Likaj, PhD