Kodi i Lëndës : PRD 318
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë PRD 318-1 Anatomi Bazë dhe Higjena në Arsimin Fillor Aida Doci, Msc
2019-2020 / Pranverë PRD 318-1 Anatomi Bazë dhe Higjena në Arsimin Fillor Aida Doci, Msc
2018-2019 / Pranverë PRD 318-1 Anatomi Bazë dhe Higjena në Arsimin Fillor Elvira Baze, PhD
2017-2018 / Pranverë PRD 318-1 Anatomi Bazë dhe Higjena në Arsimin Fillor Elvira Baze, PhD
2016-2017 / Pranverë PRD 318-1 Anatomi Bazë dhe Higjena në Arsimin Fillor Fejzullah Koksal, Msc
2015-2016 / Pranverë PRD 318-1 Anatomi Bazë dhe Higjena në Arsimin Fillor Fejzullah Koksal, Msc
2014-2015 / Pranverë PRD 318-1 Anatomi Bazë dhe Higjena në Arsimin Fillor Elvira Baze, PhD