Kodi i Lëndës : PRD 322
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë PRD 322-1 Punimi i Diplomës Eduina Maksuti, Msc
2020-2021 / Pranverë PRD 322-2 Punimi i Diplomës Zamira Hodo, Msc
2020-2021 / Pranverë PRD 322-3 Punimi i Diplomës Elsuida Hoxhaj, Msc
2020-2021 / Pranverë PRD 322-4 Punimi i Diplomës Uran Kalej, Msc
2019-2020 / Pranverë PRD 322-1 Punimi i Diplomës Eduina Maksuti, Msc
2019-2020 / Pranverë PRD 322-2 Punimi i Diplomës Uran Kalej, Msc
2018-2019 / Pranverë PRD 322-1 Punimi i Diplomës Uran Kalej, Msc
2018-2019 / Pranverë PRD 322-2 Punimi i Diplomës Eduina Maksuti, Msc
2018-2019 / Pranverë PRD 322-3 Punimi i Diplomës Erilda Ajaz, Msc
2018-2019 / Pranverë PRD 322-4 Punimi i Diplomës Ana Uka, PhD
2017-2018 / Pranverë PRD 322-1 Punimi i Diplomës Ana Uka, PhD
2017-2018 / Pranverë PRD 322-2 Punimi i Diplomës Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Pranverë PRD 322-3 Punimi i Diplomës Lokman Coskun, PhD
2017-2018 / Pranverë PRD 322-4 Punimi i Diplomës Erilda Ajaz, Msc
2017-2018 / Pranverë PRD 322-5 Punimi i Diplomës Arti Omeri, PhD
2017-2018 / Pranverë PRD 322-6 Punimi i Diplomës Eduina Maksuti, Msc
2016-2017 / Pranverë PRD 322-1 Punimi i Diplomës Ana Uka, PhD
2016-2017 / Pranverë PRD 322-2 Punimi i Diplomës Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Pranverë PRD 322-3 Punimi i Diplomës Matilda Likaj, PhD
2016-2017 / Pranverë PRD 322-4 Punimi i Diplomës Lokman Coskun, PhD
2016-2017 / Pranverë PRD 322-5 Punimi i Diplomës Erilda Ajaz, Msc
2015-2016 / Pranverë PRD 322-1 Punimi i Diplomës Ana Uka, PhD
2015-2016 / Pranverë PRD 322-2 Punimi i Diplomës Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Pranverë PRD 322-3 Punimi i Diplomës Matilda Likaj, PhD
2015-2016 / Pranverë PRD 322-4 Punimi i Diplomës Brikena Smajli, PhD
2015-2016 / Pranverë PRD 322-5 Punimi i Diplomës Lokman Coskun, PhD
2015-2016 / Pranverë PRD 322-6 Punimi i Diplomës Mehmet Aslan, PhD
2014-2015 / Pranverë PRD 322-1 Punimi i Diplomës Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Pranverë PRD 322-2 Punimi i Diplomës Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Pranverë PRD 322-3 Punimi i Diplomës Brikena Smajli, PhD
2014-2015 / Pranverë PRD 322-4 Punimi i Diplomës Lokman Coskun, PhD
2014-2015 / Pranverë PRD 322-5 Punimi i Diplomës Matilda Likaj, PhD