Kodi i Lëndës : PRD 320
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë PRD 320-1 Praktikë Profesionale Eduina Maksuti, Msc
2019-2020 / Pranverë PRD 320-1 Praktikë Profesionale Eduina Maksuti, Msc
2018-2019 / Pranverë PRD 320-1 Praktikë Profesionale Arti Omeri, PhD
2017-2018 / Pranverë PRD 320-1 Praktikë Profesionale Arti Omeri, PhD
2016-2017 / Pranverë PRD 320-1 Praktikë Profesionale Lokman Coskun, PhD
2015-2016 / Pranverë PRD 320-1 Praktikë Profesionale Lokman Coskun, PhD
2014-2015 / Pranverë PRD 320-1 Praktikë Profesionale Lokman Coskun, PhD