Kodi i Lëndës : PRD 102
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë PRD 102-1 Parimet e Mësimdhënies dhe të Mësuarit Jonida Tirana, PhD
2018-2019 / Pranverë PRD 102-1 Parimet e Mësimdhënies dhe të Mësuarit Jonida Tirana, PhD
2017-2018 / Pranverë PRD 102-1 Parimet e Mësimdhënies dhe të Mësuarit Lokman Coskun, PhD
2016-2017 / Pranverë PRD 102-1 Parimet e Mësimdhënies dhe të Mësuarit Lokman Coskun, PhD
2015-2016 / Pranverë PRD 102-1 Parimet e Mësimdhënies dhe të Mësuarit Lokman Coskun, PhD
2014-2015 / Pranverë PRD 102-1 Parimet e Mësimdhënies dhe të Mësuarit Lokman Coskun, PhD
2013-2014 / Pranverë PRD 102-1 Parimet e Mësimdhënies dhe të Mësuarit Kseanela Sotirofski, Prof. Asoc. Dr.