Kodi i Lëndës : SOC 111
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë SOC 111-1 Hyrje në Sociologji Uran Kalej, Msc
2019-2020 / Vjeshtë SOC 111-1 Hyrje në Sociologji Uran Kalej, Msc
2018-2019 / Vjeshtë SOC 111-1 Hyrje në Sociologji Matilda Likaj, PhD
2017-2018 / Vjeshtë SOC 111-1 Hyrje në Sociologji Matilda Likaj, PhD
2016-2017 / Vjeshtë SOC 111-1 Hyrje në Sociologji Matilda Likaj, PhD
2015-2016 / Semestri i Verës SOC 111-1 Hyrje në Sociologji Matilda Likaj, PhD
2015-2016 / Vjeshtë SOC 111-1 Hyrje në Sociologji Matilda Likaj, PhD
2014-2015 / Vjeshtë SOC 111-1 Hyrje në Sociologji Matilda Likaj, PhD
2013-2014 / Vjeshtë SOC 111-1 Hyrje në Sociologji Matilda Likaj, PhD