Lektorë të ftuar nga fakultetet e Shkencave të Edukimit Ordu dhe Mugla/Turki

Dy lektorë të ftuar respektivisht nga Fakultetet e Shkencave të Edukimit Universiteti I Mugla dhe universiteti i Ordu mbajtën një seminar interaktiv mbi përdorimin e hartave konceptuale në edukimin në shkencat e natyrës me temë

Technology Supported Mind Mapping  and Concept Mapping in Science Education

Assoc.Prof.Dr.Guliz Aydin

Department of Elementary Education Mugla /Turkey

Assoc.Prof.Dr. Cengiz Ozyurek

Department of Elementary Education Ordu /Turkey