Shpallen Fituesit e konkursit të Klubit të Arteve Kreative

Klubi i Arteve Kreative në Bedër, përgjatë Konferencës ICELL 2019, ndau çmimet për studentët fitues të konkursit të dytë të këtij klubi, i cili konsistonte në artin e të shkruarit në gjuhën angleze dhe atij pamor.
Studentët fitues të konkursit ishin:

-Për kategorinë e poezisë (Bachelor):
1. Kushtrim Reshiti - “Terrorism has no religion”
2. Oksana Xibraku - “The contrast of White”
3. Ramazan Bufi - “Mother"

- Për kategorinë e prozës (Bachelor)
1. Luljeta Murrizi - “Mental Health Voices”
2. Romina Babasi - “His Rosie”
3. Livia Zyli - “A coin for your soul”

-Pikturë:
Haxhi Raga - “Lights of park” & Behlül Kocagöz - “A sailing boat”

- Për kategorinë e prozës (Master)
Elsuida Hoxhaj - “Companionless Dreams” & Zamira Aga - “A life of Dreams, Pain and Hope”

Qëllimi i këtij konkursi ishte të vlerësojë dhe të nxjerrë ne pah anën krijuese dhe artistike të studentëve.
Studentët fitues u vlerësuan me certifikata dhe vlera monetare.